Försäljningen i dagligvaruhandeln i Sverige ökade med 4,0 procent i maj 2022 jämfört med maj året innan – men inflationen stod för hela tillväxten.

ANNONS

En ökning med 4,0 procent i försäljning är vad Svensk dagligvaruhandel redovisar för maj i sitt dagligvaruindex.
Det är i jämförelse med maj månad 2021 men ser vi till den nu grasserande inflationen talar vi istället minussiffror, konstaterar branschorganisationen.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har slagit igenom i konsumentledet och uppgick under månaden till 8,8 procent enligt SCB:s konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln kan estimeras till -4,8 procent, säger Svensk dagligvaruhandel.

”Fortsatt hög”

– Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att vara hög. En prisutveckling för livsmedel på den här nivån har inte uppmätts på över 30 år, konstaterar organisationens vd Karin Brynell.
– Det ger effekt även i konsumentled då dagligvaruhandeln nu möter konsumenter med en minskad köpkraft, inte enbart på grund av högre matpriser utan även på grund av högre boräntor och energipriser, tillägger hon.

ANNONS
ANNONS

Försäljningsutvecklingen i fysisk butik uppgick till 6,1 procent jämfört med maj 2021 samtidigt som försäljningen i e-handeln minskade med 26,8 procent i samma jämförelse.
E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,5 procent, status quo jämfört med april 2022.