Nu reagerar flera medarbetare på Ekobrottsmyndigheten över generaldirektör Monica Rodrigos hantering av sina egna medarbetare. Monica Rodrigo har på sistone kritiserats hårt över sitt ledarskap på EBM.

ANNONS

”Jag upplevde samtalet som väldigt obehagligt och under samtalets gång framstod det som omöjligt för mig att ha med någon avvikande mening.”

Så beskriver EBM:s rättschef Eva Melander Tell ett remissvar som hade fullt stöd av både Eva Melander Tell och den biträdande rättschefen Birgitta Resenius, skriver Di. 

Men Monica Rodrigo höll inte med och hävdade att det inte skulle tas med någon avvikande mening i yttrandet.

Kände sig pressad

Eva Melander Tell kände sig vidare pressad när hon upprättade en tjänsteanteckning där hon skriver: ”Monica frågade mig om jag insåg vilka signaler en sådan avvi­kande mening skulle skicka till departementet och att jag skulle uppfattas som illojal.”

Det är första gången Eva Melander Tell har skrivit en tjänsteanteckning och hon har inte hört talas om medarbetare som ”skriver tjänsteanteckningar med sådan innebörd” tidigare.

Märkligt och otydligt

Eva Melander Tell beskriver även utformandet av remissyttrandet som märkligt och otydligt och att det var ett resultat av att det ”var omöjligt för mig att ha med någon avvikande mening.”

”Jag tycker att tjänstean­teckningarna talar sitt tydliga språk”, avslutar hon.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Svårt för EBM att lagföra ekobrottslingar