Investmentbolaget Kinnevik faller rejält på Stockholmsbörsen efter sin kvartalsrapport. Men vad fallet beror på förvirrar – Dagens industri kallar det för ”mystiskt”. 

ANNONS

Kinnevik föll som mest 5 procent på onsdagsförmiddagen efter sin kvartalsrapport och handlades vid 11-tiden ner 3,2 procent. I bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet som släpptes på onsdagsmorgonen framkom att substansvärdet uppgick till 273 kronor per aktie, en minskning på 0,4 procent jämfört med föregående kvartal.

En stor del av minskningen beror på kursnedgångar i de två börsbolagen Global Fashion Group och Teladoc. Kinneviks innehav i Mathem skrivs också ned med 208 miljoner kronor till knappt 1,5 miljarder kronor.

Ökar investeringstakten rejält

En annan förändring är att Kinnevik nu förväntar sig att investeringarna under helåret kommer uppgå till runt 6 miljarder kronor, en ökning från de 2-2,5 miljarder som aviserades i helårsrapporten för 2020.

“Det finns flera anledningar till den ökade takten. Den första är att nuvarande marknadsläge har lockat bolag att resa kapital även om deras balansräkning kanske inte kräver det, vilket skapar fler möjligheter för oss som investerare”, skriver Kinneviks vd Georgi Ganev i rapporten.

Di: Kursfallet ”mystiskt”

Varför Kinneviks aktier faller har ingen tydlig förklaring säger en analytiker till Dagens industri som vill vara anonym. Di kallar i sin rubrik kursfallet för ”mystiskt”.

”Den stora förändringen från tidigare var att de ökar investeringstakten, men det är inte tillräckligt för att handla ned aktien så kraftigt. Jag vet inte vad det beror på att aktien är så svag i dag”.

ANNONS
ANNONS

Kinnevik har utökat antalet aktieägare med 40 000 under 2021, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Läs även: Kinnevik blickar mot Europa – nya investeringar [Dagens PS]