För första gången på decennier sjunker Kinas befolkning. Samtidigt fortsätter Indiens befolkning att öka, och landet går under 2023 om som det folkrikaste på jorden.

ANNONS

Kinas befolkning minskade under 2022 med 850 000 personer till 1,412 miljarder, enligt Kinas nationella statistikbyrå.

Det är första gången befolkningen sedan 1961, då landet led av en stor svältkatastrof under det så kallade ”stora språnget” under Mao Zedong. 

”Befolkningen kommer sannolikt att minska härifrån de kommande åren. Det här är väldigt viktigt, med implikationer för potentiell tillväxt och inhemsk efterfrågan”, säger Zhiwei Zhang, president och chefsekonom på Pinpoint Asset Management till CNN.

Rekordlåga födelsetal

Födelsetalen i landet är också på en rekordlåg nivå, 6,77 födslar per 1000 invånare, jämfört med 7,52 födslar per 1000 invånare i fjol. Cirka 9,56 miljoner barn föddes, jämfört med 10,62 miljoner 2021 – trots en press från regeringen som skulle uppmuntra fler gifta par att skaffa barn för att få upp Kinas befolkning.

Den nya datan följdes åt av rapporter om att 2022 var Kinas sämsta år ur ett ekonomiskt perspektiv på ett halvt århundrade. Ekonomin växte 3 procent i fjol, vilket var långt under regeringens mål och tidigare års höga tillväxttakt.

”Går in i kritisk övergångsfas”

Befolkningen i arbetsför ålder sjunker kraftigt. Tidigare års politik om att familjer bara fick ha ett barn slår igenom mer och mer, och i många familjer är bara en vuxen som ska ta hand om sina äldre föräldrar, vilket begränsar produktiviteten. Det är nu 62 procent som är i arbetsför ålder, en nedgång med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år.

”Den kinesiska ekonomin går in i en kritisk övergångsfas och kan inte längre förlita sig på en riklig, kostnadskonkurrenskraftig arbetskraft för att driva industrialisering och tillväxt”, säger HSBC:s Asienekonom Frederic Neumann till CNN.

ANNONS
ANNONS

”När utbudet av arbetstagare börjar krympa, kommer produktivitetstillväxten att behöva ta fart för att upprätthålla ekonomins kraftiga expansionstakt.”

Indien snart förbi Kinas befolkning

FN har förutspått att Indien går om Kina i befolkning någon gång under 2023. Indiens befolkning fortsätter nämligen att öka i oförminskad takt. Vid nästa millennieskifte – 2100 – tror FN att Indien har dubbelt så stor befolkning som Kina. Indien förväntas ha en befolkning på 1,5 miljarder medan Kinas är halverad till 0,7 miljarder.

Läs även: Analys: Därför drar indienfonder mer än kinafonder [Dagens PS]