Husqvarna redovisar en lägre omsättning men högre vinst under andra kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Både omsättning och resultat är i linje med första kvartalet, och ser endast några procentenheters förändring. Tidigare under månaden släppte bolaget en omvänd vinstvarning.

ANNONS

Skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarnas Omsättning sjönk 2,2 procent till 13 482 miljoner kronor (13 789). Detta är i linje med de cirka 13 500 miljoner kronor i omsättning som angavs i samband med den omvända vinstvarningen.

Rörelseresultatet blev 2 191 miljoner kronor (2 125), med en rörelsemarginal på 16,3 procent (15,4). Utfallet är i linje med de 2 190 miljoner kronor som angavs i samband med den omvända vinstvarningen.

Resultatet före skatt var 2 114 miljoner kronor (1 972).

Resultatet efter skatt blev 1 567 miljoner kronor (1 506), en ökning med 4,1 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 2,74 kronor (2,63), vilket innebär en ökning med 4,2 procent mot föregående år.

Husqvarna, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 482 13 789 -2,2%
Rörelseresultat 2 191 2 125 3,1%
Rörelsemarginal 16,3% 15,4%
Resultat före skatt 2 114 1 972 7,2%
Nettoresultat 1 567 1 506 4,1%
Resultat per aktie, kronor 2,74 2,63 4,2%