Svenska modejätten H&M har släppt en sämre rapport än väntat och aktien faller rejält på Stockholmsbörsen.

ANNONS

Strax efter klockan 12.30, vid tidpunkten för Di:se:s börsrapport, hade aktien tappat drygt 4 procent på Stockholmsbörsen.

Tidigare under dagens börshandel var aktiekursen i klädbolaget ner med över 7 procent på rapporten för juni-augusti i det brutna räkenskapsåret.

H&M:s rörelseresultat, som landade på 902 miljoner kronor för tremånadersperioden, var hela 63 procent lägre än vad analytikerna räknat med, skriver Di.

”Det tredje kvartalet har till stor del påverkats av vårt beslut att pausa försäljningen och sedan avveckla verksamheten i Ryssland. Detta har haft en betydande effekt på vår försäljning och lönsamhet, vilket förklarar hälften av resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år. Många andra externa utmaningar satte också sin prägel på kvartalet”, säger vd Helena Helmersson bland annat i en kommentar i pressmeddelandet.

Här är viktigaste punkterna i H&M:s kvartalsrapport:

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 57 450 MSEK (55 585). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 4 procent.
En engångskostnad om 2 104 MSEK relaterad till avvecklingen av den ryska verksamheten har påverkat kvartalets resultat.

• Bruttomarginalen exklusive engångskostnaden för Ryssland uppgick till 50,4 procent (53,2). Den rapporterade bruttomarginalen uppgick till 49,0 procent (53,2). Ökade råvaru- och fraktpriser samt en starkare amerikansk dollar resulterade i betydande kostnadsökningar för inköp av varor.

•  Rörelseresultatet exklusive engångskostnaden för Ryssland uppgick till 3 006 Mkr (6 272), motsvarande en rörelsemarginal på 5,2 procent (11,3). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 902 Mkr (6 272), motsvarande en rörelsemarginal på 1,6 procent (11,3).
Koncernens resultat efter skatt exklusive engångskostnaden för Ryssland uppgick till 2 151 Mkr (4 692), motsvarande 1,30 (2,83) kronor per aktie.

•  Rapporterat resultat efter skatt uppgick till 531 Mkr (4 692), motsvarande 0,32 kr (2,83) per aktie.

•  Höstens kollektioner har tagits emot väl. Försäljningen ökade med 7 procent i lokala valutor under perioden 1 – 27 september 2022 jämfört med samma period 2021.

ANNONS
ANNONS

•  Ett kostnads- och effektivitetsprogram initieras för att ytterligare effektivisera verksamheten. Sammantaget väntas detta resultera i årliga besparingar på cirka 2 miljarder kronor. Besparingarna från programmet förväntas bli synliga under andra halvåret 2023.

•  Avtal har tecknats med utvecklare av nya solcellsparker för att säkra tillgången till förnybar energi under många år framöver. Detta kommer att hjälpa H&M-gruppen att nå sina koldioxidminskningsmål samt säkra energipriserna för delar av den egna verksamheten.

Läs mer: H&M letar kostnadsbesparingar efter Rysslands-exit [Dagens PS]