Handelsbanken, SHB, redovisar ett bättre rörelseresultat än väntat och vd Carina Åkerström konstaterar att ”banken står stark”.

ANNONS

Handelsbankens rörelseresultat för årets första kvartal blev 6 586 miljoner kronor.

Här låg förväntan enligt Infront, skriver Di, på ett rörelseresultat på 6 204 miljoner kronor.

”När vi summerar första kvartalet kan vi konstatera att banken står stark”, konstaterar bankens vd Carina Åkerström.

SHB har enligt Åkerström inga direkta exponeringar mot Ukraina, Belarus eller Ryssland.

Bankens kreditförluster landar på 6 miljoner kronor mot väntade 237 miljoner kronor.

Räntenettot under Q1 var 8 013 miljoner kronor mot väntade 7 653 miljoner kronor.

Handelsbankens Q1-resultat jämfört med samma period i fjol inom parantes:

• Periodens resultat ökade med 29% till 5 650 Mkr (4 381). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade med 29% till 5 344 Mkr (4 155).
• Resultat per aktie uppgick till 2,85 (2,21) SEK.
• Rörelseresultatet ökade med 24% till 6 586 Mkr (5 307). Justerat för jämförelsestörande poster*, var rörelseresultatet i stort sett oförändrat.
• Avkastningen på eget kapital ökade till 13,4% (10,6).
• Intäkterna ökade med 17 procent. Justerat för jämförelsestörande poster*, var ökningen 5% och var hänförlig till högre räntenetto och nettoavgifts- och provisionsintäkter.
• Utgifterna ökade med 3 procent. Denna ökning berodde i sin helhet på högre utvecklingskostnader.
• C/I-kvoten förbättrades till 42,0% (47,4). Justerat för engångsposter förbättrades C/I-kvoten till 45,9% (47,4).
• Kreditförlustkvoten uppgick till 0,00% (0,01).
• Kärnprimärkapitalrelationen var 18,7% (20,2).

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs också: Handelsbanken sänker rekommendationen för fastighetsbolag [Dagens PS]