Handelsbanken sänker sin tillväxtprognos för Sverige till 0,7 procent under 2020, jämfört med 0,8 procent vid senaste konjunkturprognosen i somras. För 2021 revideras siffran upp till 1,4 procent (1,3).

ANNONS

Banken bedömer att svensk ekonomi går mot en mild lågkonjunktur trots tecken på ökad optimism efter fjolårets globala tillväxtinbromsning. Arbetslösheten blir stigande.

”Sverige är det enda land i EU där arbetslösheten tydligt har ökat de senaste året”, säger chefsekonom Christina Nyman.

Arbetsmarknaden väntas fortsätta att försvagas även de kommande åren, mer i Sverige än i EU och USA. Löneökningstakten blir fortsatt måttlig och inflationen missar Riksbankens mål om två procent vilket leder till successiv revidering av inflationsprognosen under 2020.

”Vi bedömer att konjunkturindikatorer börjar vända upp under året och att Riksbanken därför ändå lämnar räntan oförändrad på noll procent både i år och nästa år”, säger Christina Nyman.

ANNONS
ANNONS

Handelsbankens BNP-prognoser för euroområdet och USA är 0,9 procent (0,9) respektive 1,6 procent (1,3) under 2020, och 1,1 procent (1,1) respektive 1,8 procent (1,7) under 2021.