Det krävs beslut om att all kapitalförvaltning och tjänstepensionsförvaltning som sker inom eller på uppdrag av staten blir fossilfri. Det skriver SPP Fonders vd Åsa Wallenberg och SPP:s vd Staffan Hansén i en debattartikel. 

ANNONS

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, det är regeringens målsättning och riksdagen har beslutat att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Debattörerna skriver att regeringen måste vända på alla stenar för att förflytta Sverige i en mer hållbar riktning om Sverige ska nå målet att bli klimatneutralt 2045.

”Finansmarknadernas roll är central – pensioner och annan kapitalförvaltning är avgörande klimat- och hållbarhetsverktyg. Tillgången på kapital påverkar hur resten av näringslivet och samhället agerar, och staten har stort inflytande över normerna för hur kapital placeras. Även de som inte förstått allvaret i klimatutmaningen bör se strikt affärsmässiga skäl att dra sig ur investeringar i fossil energi: regleringar och skatter ägnade att minska klimatpåverkan kommer att minska lönsamhet och värde på fossil verksamhet”, skriver Åsa Wallenberg och Staffan Hansén.

Läs hela debattartikeln hos Aktuell Hållbarhet

ANNONS
ANNONS

Läs mer: FN ställer krav på hållbara investeringar [Dagens PS]