Divestering, hållbart sparande, gröna fonder. Kärt barn har många namn. Men dina pengar gör bättre nytta om de plöjs ner direkt i ett ändamål som verkligen gynnar klimatet, menar forskaren Joakim Sandberg.

ANNONS

”Det är två filosofier som ligger till grund för att spara klimatsmart eller hållbart. Dels symbolvärdet, att man inte vill ha sina pengar i exempelvis oljeindustrin. Dels effekten, att man vill att pengarna ska bidra till positiva effekter. Men båda är svåra att leva upp till”, säger Joakim Sandberg till Svenska Dagbladet.

Han är professor i filosofi vid Göteborgs universitet och i ekonomi vid universitetet i Groningen i Holland och verksam vid Sustainable Finance Lab, som är ett samarbete mellan flera universitet kring hållbarhet och finanser.

Grönt sparande låter som ett bra koncept: spara i något som är hållbart men ändå får pengarna att växa. Men termen är en djungel för den medvetna konsumenten.

Det är svårt att veta vilka alternativ som håller vad de lovar. Mer effektivt än att satsa i hållbara alternativ är det att investera i det mest lönsamma alternativet och skänka pengarna till önskat ändamål.

Joakim Sandberg har forskat om grönt sparande och tittat på olika alternativ. Det kan vara att välja bort vissa företag, välja till vissa särskilt klimat- eller miljöinriktade bolag samt hur sparare kan påverka till mer miljö- eller hållbarhetsinriktat agerande hos företagen.

Slutsatsen är att det är svårt för en vanlig sparare att göra en ren avgränsning. Anledningen är att den som exempelvis vill utesluta olja ur sina investeringar lätt satsar på ett bolag som i sin tur har investeringar där.

ANNONS
ANNONS

Däremot tror han fortfarande att det har effekt om spararna satsar direkt i mer trovärdiga alternativ. Att gå efter hög avkastning och sedan skänka överskottet goda ändamål kan ha ännu bättre effekt.

Läs också:

Ny lösning för hållbart sparande
Åtta bästa aktierna i hållbar energi