Finansinspektionen konstaterar bland annat att fondbolaget brustit i rutiner när det gällt riskbedömning. Bakgrunden till att Solidar nu varnas och tvingas betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor är samarbetet som fondbolaget haft med DSP.

ANNONS

Enligt FI har de två bolagen ”utvecklat ett derivatinstrument och därefter ingått omfattande transaktioner i instrumentet för vissa av Solidars fonder”, skriver Di.

I ett pressmeddelande skriver Finansinspektionen att styrelseledamöter i Solidar Fonder AB haft ekonomiska intressen i DSP och att Solidar inte hanterat intressekonflikterna. Det har, enligt Di, inneburit att topparnas intressen satts framför fondandelägarnas.

Dessutom slår FI fast att det funnits bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering hos Solidar, som vidtagit åtgärder och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att rätta till felen.

Solidar hade den 31 mars ett förvaltat kapital på cirka 20 miljarder kronor. 75 procent av pengarna är inom ramen för premiepensionssystemet.

ANNONS
ANNONS

Enligt Pensionsmyndigheten sparar omkring 68.000 pensionssparare i Solidars fonder.