Folksam ökar ägandet i ståljätten SSAB för klimatets skull. Försäkringsbolaget vill ”stötta SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning”.

I ett pressmeddelande skriver Folksam att bolaget ökar sitt aktieinnehav i SSAB.

Innehavet uppgår nu till cirka 5,2 procent av rösterna och 2,1 procent av kapitalet, framgår det.

”Att kunna producera fossilfritt stål är en av de viktigaste frågorna för att klara klimatomställningen, både i Sverige och globalt. Samtidigt är omställningen också viktig för att säkra svenska industrijobb. Vi har varit ägare i SSAB i många år, och vill nu vara med och ta ett mer långsiktigt ansvar för bolagets omställningsarbete”, säger Ylva Wessén, vd för Folksamgruppen, i en kommentar kring flaggningsmeddelandet.

Större chans att göra skillnad

Folksams inställning är att bolaget gör mer nytta i omställningsarbetet mot fossilfritt genom att vara aktiv ägare, snarare än att exkludera fossilbolag.

”Vår övertygelse är att vi kan göra större nytta genom att stötta omställningsarbetet i bolag som har stora koldioxidutsläpp, snarare än att exkludera dem. Med ett ökat ägande har vi större möjlighet att vara med och göra verklig skillnad i ett bolag som idag står för tio respektive sju procent av utsläppen i Sverige och Finland”, säger Ylva Wessén.

ANNONS
ANNONS

Folksamgruppen förvaltar över 500 miljarder kronor och strategin är att gruppens placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 med Parisavtalet i fokus.

Läs även: Nu vill LKAB se tydlig strategi i SSAB [DagensPS.se] »