Fingerprint Cards redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 342,9 miljoner kronor (289,7), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 341.

”Jämfört med det första kvartalet förra året ökade Fingerprints omsättning med 18 procent, vilket är glädjande, speciellt med tanke på att Q1 generellt sett är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Orderingången har fortsatt att utvecklas positivt i inledningen av det andra kvartalet”, konstaterar vd Christian Fredrikson i rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 23 procent (15).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-174,9).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-188,3).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-148,2), analytikerkonsensus -11.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -161,1 miljoner kronor (-203,8). Det förklaras av en säsongseffekt avseende leverantörsskulder och ett antal sena kundfordringar som reglerades veckan efter kvartalsslutet.

ANNONS
ANNONS

Vid slutet av perioden uppgick kassan till 338 miljoner kronor, men ökade till 446 miljoner kronor per den 10 maj.

”Fingerprints ska kunna uppnå högre lönsamhet och jag bedömer att den positiva lönsamhetseffekten av generationsbytet till FPC1511 kommer att fortsätta under det andra kvartalet 2019. FPC1511 har mottagits väldigt väl av våra OEM-kunder, och denna sensor
kommer att vara en bärande del i vår produktportfölj inom kapacitiva sensorer under 2019”, skriver Christian Fredrikson i sitt vd-ord.

Han beskriver även att projektet med bolagets första in-displaysensor fortlöper enligt plan. Sensorn FPC1610 genomgår just nu tester hos kunder.