Med-techbolaget Calmarks riktade nyemission blev kraftigt övertecknad av investerare. På den nya ägarlistan finns nu också flera profilerade investerare.

ANNONS

Calmark, som tillverkar patientnära tester för nyfödda, anskaffade via en riktad nyemission 26,5 miljoner kronor i kapital.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att accelerera tillväxten och möta den växande efterfrågan som den rådande pandemin har fört med sig.

”Vi gör en offensiv kapitalisering av bolaget för att intensifiera vår produktlansering. Vi ser en tydlig efterfrågan både när det gäller våra produkter för patientnära diagnostik av nyfödda och vårt LDH-test för covid-19 patienter”, säger Anna Söderlund, vd på Calmark.

Bland de tillkomna investerarna finns finansmannen Sven Hagströmer, som via sitt investmentbolag Creades tecknade cirka 10 procent av den totala emissionen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Streamingplattform godkänd för börsnotering