Finansinspektionen, FI, avskriver utredningen mot riskkapitalbolaget EQT om överträdelse av EU:s marknadsbruksförordning (MAR).

ANNONS

FI har utrett om EQT bröt mot artiklarna 17 och 18 i MAR när bolaget offentliggjorde sin förändring av lock up-avtalet.

EQT som har Wallenbergsfärens maktbolag Investor som största ägare gick ut med informationen den 7 september 2021 och Finansinspektionen kan inte se att någon konkret överträdelse skett i samband med kommunikationen av insiderinformation och hantering av insiderförteckningar.

”FI har gjort bedömningen att villkoren var uppfyllda för att EQT AB skulle skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 17.4 i MAR till den 7 september 2021 på det sätt som EQT AB gjorde. Utredningen har resulterat i några iakttagelser avseende den insiderförteckning som Finansinspektionen bedömt som överträdelser enligt artikel 18. Med hänsyn till överträdelsernas karaktär finns det ingen anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder utifrån utredningen. Utredningen kommer därmed att läggas ner”, skriver tillsynsmyndigheten i ett pressmeddelande.

EQT reviderade sitt lock up-avtal för när ägarna fick sälja aktier efter bolagets notering 2019.

Dagens Industri har tidigare rapporterat att det såldes totalt 63,1 miljoner aktier till priset 370 kronor per aktie eller totalt 23,3 miljarder kronor, vilket Dagens PS uppmärksammade.

ANNONS
ANNONS

EQT välkomnar FI:s besked och vd Christan Sinding säger i en kommentar att man är ” glada att utredningen har avslutats och att det konstaterats att EQT agerade korrekt”.