Finansinspektionen har i ett remissvar angående en utredning om Sveriges medlemskap i en europeisk bankunion bedömt att det finns betydande ekonomiska och politiska risker för landet, vilka bör övervägas innan ett politiskt beslut tas.

ANNONS

”Det är inte möjligt för Sverige att delta i bankunionen på likvärdiga villkor. Särskilt i kritiska lägen kan Sveriges ställning som icke euroland få betydelse. Samtidigt rör bankunionen beslut som är avgörande för finansiell stabilitet och hur finansiella kriser hanteras. Båda är områden av stor samhällsekonomisk betydelse, där ett politiskt ansvar kommer att utkrävas”, skriver Finansinspektionen.

Utredningen bedömer också att Finansinspektionen behöver större resurser än idag för att kunna genomföra sitt ansvar i en bankunion.

Läs även: Han håller inte med kollegorna i Riksbanken [DagensPS.se] » 

ANNONS
ANNONS