För att sänka belåningsgraden säljer Samhällsbyggnadsbolaget SBB av en stor del av sitt innehav i social infrastruktur för utbildning. Det inkluderar förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet. Bolaget Brookfield köper in sig i portföljen med 9,2 miljarder kronor.

ANNONS

SBB säljer en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning, skriver Fastighetsnytt.

Portföljen omfattar 585 fastigheter för skolor och universitet i fyra nordiska länder, med tonvikt på Sverige och Norge.

Innehavet kostar Brookfield 9,2 miljarder, med tilläggsköpeskillingar på omkring 1,2 miljarder kronor genom kontant betalning. Tanken med affären från SBB:s sida är att sänka den egna belåningsgraden, som nu hamnar på 42,4 procent mot tidigare 46,9 procent.

SBB sköter fastigheterna i nytt bolag

I samband med affären har man bildat dotterbolaget Educo, där Brookfield kommer att äga 49 procent och SBB 51 procent av aktierna. Värdet beräknas till 44,9 miljarder. Moderbolaget kommer genom Educo att fortsätta förvalta fastigheterna.

Intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för att minska SBB:s skuldsättning, vilket innebär att bolgets belåningsgrad kommer att sänkas till cirka 42,4 procent, från cirka 46,9 procent rapporterat per det tredje kvartalet 2022.

ANNONS
ANNONS

SBB har före affären sagt upp en tidigare avsiktsförklaring med en institutionell investerare, som gjordes tidigare i år.

Läs mer:

Fastighetsbolaget rusar – andra dagen i rad [Dagens PS]