ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Expert: Perfekt storm slår mot byggbranschen

Uppdaterad: 21 apr. 2022Publicerad: 21 apr. 2022
Bygge
Byggbranschen kan drabbas när befintliga bostäder blir billigare och insatsmaterial dyrare. (Foto: TT)

Byggandet av nya bostäder har kommit igång i Sverige, men behovet är fortsatt stort. Nu riskerar takten att stanna av och byggbranschen kan drabbas, förutser SBAB. Anledningen är dyrare insatsvaror och sjunkande priser på det befintliga beståndet av bostäder.

ANNONS
ANNONS

Priserna på trä, järn och stål samt bristen på cement kommer att göra nybyggen dyrare. Priset på trä har till exempel stigit med hela 60 procent, vilket får kostnaden att skjuta i höjden på en ny bostad.

Samtidigt kommer höjda räntor att sänka priserna på redan befintliga bostäder, förutser SBAB:s chefekonom Robert Boije i ett pressmeddelande.

Byggbranschen kan falla

”Kombinationen av fallande bostadspriser på andrahandsmarknaden och kraftigt ökade priser på insatsfaktorer riskerar tyvärr bli något av en perfekt storm för bostadsproduktionen. Vi har underskattat bostadsbyggandet under pandemin men detta är faktorer som riskerar slå hårt mot bostadsproduktionen och i förlängningen även mot svensk ekonomi”, säger Boije i ett uttalande.

Banken bedömer att antalet påbörjade nya bostäder nu kommer att sjunka från år till år. Dels beror det på att nybyggda bostäder blir dyrare än befintliga, men också på att marknaden kan bromsa in.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här