Byggandet av nya bostäder har kommit igång i Sverige, men behovet är fortsatt stort. Nu riskerar takten att stanna av och byggbranschen kan drabbas, förutser SBAB. Anledningen är dyrare insatsvaror och sjunkande priser på det befintliga beståndet av bostäder.

ANNONS

Priserna på trä, järn och stål samt bristen på cement kommer att göra nybyggen dyrare. Priset på trä har till exempel stigit med hela 60 procent, vilket får kostnaden att skjuta i höjden på en ny bostad.

Samtidigt kommer höjda räntor att sänka priserna på redan befintliga bostäder, förutser SBAB:s chefekonom Robert Boije i ett pressmeddelande.

Byggbranschen kan falla

”Kombinationen av fallande bostadspriser på andrahandsmarknaden och kraftigt ökade priser på insatsfaktorer riskerar tyvärr bli något av en perfekt storm för bostadsproduktionen. Vi har underskattat bostadsbyggandet under pandemin men detta är faktorer som riskerar slå hårt mot bostadsproduktionen och i förlängningen även mot svensk ekonomi”, säger Boije i ett uttalande.

Banken bedömer att antalet påbörjade nya bostäder nu kommer att sjunka från år till år. Dels beror det på att nybyggda bostäder blir dyrare än befintliga, men också på att marknaden kan bromsa in.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Panik i byggbranschen: ”Byggstopp och varsel” [Dagens PS]
Europa: Brist på byggmaterial när energipriserna stiger [Dagens PS]