Spåra Group är en verksamhet som knoppas av från C Security. Utvecklingen av nästa generations uppkopplade söksystem inom IoT. Spåra Group AB hette tidigare CPOD AB.

Spåra Group AB – Vretenvägen 13B – 171 54 Solna

Hemsida: www.gospara.com

ANNONS
ANNONS

Teckningsperiod: 17 februari 2020 – 2 mars 2020
Lista: Onoterat
Emissionsbelopp: 8,1 Mkr
Teckningskurs: 3 kr
Likviddag:
Avstämningsdag: 11 februari 2020
Värdering: 15,1 Mkr pre-money

Villkor:
Emissionen vänder sig till aktieägare, konvertibelägare och ett antal personer som på förhand har visat intresse.

Övrigt:
Hela styrelsen och några externa intressenter har meddelat att de tillsammans är beredda att teckna över 75 % av hela emissionen.