Försvarsbolaget Saab planerar att under fjärde kvartalet i år genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att en stark efterfrågan på Saabs produkter och system har de senaste åren resulterat i en rekordhög orderstock, stark försäljningstillväxt och ökad internationalisering.
Genom det amerikanska flygvapnets val av skolflygplanet T-X , utvecklat av Saab och Boeing, kommer bolaget stärka sin position i USA. Det visar på hur Saab satsar internationellt för att bredda och utöka sin verksamhet

Storägarna Investor och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av kapitalet och 58,9 procent av rösterna har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen.

ANNONS
ANNONS

Stora ordrar innebär initialt ökade investeringar i produktion och rörelsekapital, samtidigt som den snabba teknikutvecklingen fortsatt kommer medföra satsningar inom forskning och utveckling. Saab behöver därmed en stark finansiell ställning för att skapa utrymme för fortsatt tillväxt.

En extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras i separat pressmeddelande. Bolaget avser genomföra nyemissionen under det fjärde kvartalet 2018. SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.