Enligt förslaget ger varje aktie nio teckningsrätter, som i sin tur innebär rätt att teckna en ny stamaktie för 0:19 kronor per stamaktie.

ANNONS

Nyhetsbyrån Direkt berättar i ett telegram på Privata Affärers hemsida att den företrädesemission som Oscar Properties föreslår i samband med köpet av en fastighetsportfölj från SBB behandlas på en stämma den 16 november.

Då kommer ett utbyteserbjudande att behandlas. Förslaget är att bolaget köper tillbaka preferensaktierna, av båda slag, och erbjuder stamaktier som betalning.

Värdet per preferensaktie och preferensaktie av serie B, i samband med återköpet, uppges vara satt till 25 respektive 120 kronor.

ANNONS
ANNONS

Enligt bolaget är antalet stamaktier som kan emitteras i utbyteserbjudandet begränsat till 10 procent av den totala mängden stamaktier efter att utbyteserbjudandet och företrädesemissionen är genomförda.