Papilly genomför företrädesemission

Uppdaterad: 27 feb. 2020Publicerad: 24 feb. 2020

Papilly erbjuder självhjälpssajten Stressklubben. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

ANNONS
ANNONS
Papilly AB – Nybrogatan 59 1tr – 114 40 Stockholm

Hemsida: papilly.com

Teckningsperiod: 7 april 2020 – 22 april 2020
Lista: First North
Emissionsbelopp: 15,1 Mkr
Teckningskurs: 0,06 kr
Likviddag:
Avstämningsdag: 3 april 2020
Värdering: 22,7 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 2:3. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 2 teckningsrätter. Det krävs 3 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

Övrigt:
Företrädesemissionen är säkerställd till ca 80% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

ANNONS
ANNONS