Preferensaktier serie B har felaktigt angivits som stamaktier serie B i Eniros emission, vilket nu korrigeras i ett pressmeddelande.

ANNONS

Eniros emission av preferensaktier serie A i samband med Eniros företagsrekonstruktion är registrerad hos Bolagsverket.

Eniro har ansökt om upptagande till handel av de nyemitterade aktierna hos Nasdaq Stockholm och givet att adekvat spridning uppnås kommer aktierna att tas upp till handel den 28 oktober vilket också är den dag Eniro offentliggör kvartalsrapporten för tredje kvartalet.

Efter registrering av emissionen uppgår Eniros aktiekapital till 547 467 815,20 kronor. Totalt antal aktier uppgår till 684 334 769 aktier fördelat på 66 573 410 stamaktier serie A, 617 502 582 preferensaktier serie A samt 258 777 preferensaktier serie B. Stamaktier serie A och preferensaktier serie A berättigar till en röst per aktier. Preferensaktier serie B berättigar till 1/10 röst per aktie.

ANNONS
ANNONS

Läs mer på Placera.nu.