JonDeTech genomför nyemission

Uppdaterad: 25 mars 2020Publicerad: 11 mars 2020

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

ANNONS
ANNONS
JonDeTech Sensors AB – Sveavägen 9 – 104 32 Stockholm

Hemsida: jondetech.se

Teckningsperiod: 12 mars 2020 – 30 april 2020
Lista: First North
Emissionsbelopp: 40 Mkr
Teckningskurs: 13,64 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:
Värdering: 247,2 Mkr pre-money

Villkor:
Riktad till fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd.

Övrigt:
Jiuyou Fund är inte skyldigt att teckna aktierna och slutföra investeringen, även om det är parternas avsikt och förhoppning att så ska ske. Investeringen är bland annat villkorad av att Jiuyou Fund erhåller relevanta tillstånd och beslut för investeringen, att investeringen är förenlig med tillämplig kinesisk rätt samt att Jiuyou Fund ges möjlighet att genomföra en due diligence-undersökning. Det finns därför ingen garanti att investeringen faktiskt kommer att genomföras. Parterna förväntar sig dock att transaktionen ska fullbordas senast den 30 april 2020.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS