Enersize Oyj redovisar resultaten från sin företrädesemission som tecknades till 100 procent. Bolaget tillförs 14 miljoner kronor från företrädesemissionen, samt ytterligare 14 miljoner i den riktade emissionen, före emissionskostnader. 

ANNONS

Det finländska bolaget är listat Nasdaq First North och fokuserar på den på dyra användningen av tryckluft inom tillverkningsindustrin med hjälp av en mjukvarulösning.

Båda emissionerna beslutades av en extra bolagsstämma den 5 november 2021. Totalt tecknades 116 886 926 aktier i företrädesemissionen, varav 59 856 938 med företrädesrätt, 20 416 719 utan företrädesrätt och 36 613 269 aktier inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Härutöver tillförs Bolaget cirka 14 MSEK i den riktade emission som beslutades av extra bolagsstämman den 5 november 2021. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Pengarna från emissionen ska användas till att öka Enersize återkommande intäkter från långa och finansiellt stabila SaaS-kontrakt, vidare trimma och tillväxtanpassa organisationen, fortsätta expansionen av FoU-avdelningen, utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning samt utöka patentportföljen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Hon ritade om Mediesverige – så ser hon på framtiden [Dagens PS]