CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall.

ANNONS
CombiGene AB – Medicon Village – 223 81 Lund

Hemsida: combigene.com

Teckningsperiod: 20 mars 2020 – 3 april 2020
Lista: First North
Emissionsbelopp: 32,53 Mkr + 2,48 Mkr
Teckningskurs: 1 kr per unit / 0,50 kr per aktie
Likviddag:
Avstämningsdag: 18 mars 2020
Värdering: 32,53 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 1:1. Två (2) befintliga aktier innehavda på avstämningsdagen ger rätt till att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Övrigt:
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier om 26 MSEK, motsvarande 80 % av Företrädesemissionen, har inhämtats från externa garanter och bolagets styrelse.

TO1 löper ut i augusti 2020 och TO2 löper ut i november 2020. Teckningskursen bestäms med ledning av 10 handelsdagars volymvägda snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om 30 procent, dock lägst 0,4 SEK och högst 0,6 SEK för TO1 respektive lägst 0,5 SEK och högst 0,7 SEK för TO2.

ANNONS
ANNONS

En övertilldelningsoption på upp till 2,48 Mkr kan användas om garanter väljer att ta få betalt i aktier i stället för pengar.