Byggpartner faller på Stockholmsbörsen efter att bolaget gjort nedskrivningar på 220 miljoner samt meddelat att de tänker göra en nyemission.

ANNONS

Styrelsen i Byggpartner har beslutat att göra projektnedskrivningar och riskreserveringar om cirka 220 miljoner kronor, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

De meddelar också att styrelsen har för avsikt att fatta beslut om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 280 miljoner, med möjlighet att utöka emissionsbeloppet med 20 miljoner.

Bolagets preliminära ebitda-resultat för första kvartalet 2023 bedöms uppgå till cirka minus 185 miljoner kronor. Styrelsen har även beslutat att senarelägga bolagets kvartalsrapport avseende det första kvartalet 2023 till den 25 maj 2023.

”ByggPartnerGruppen får genom den fullt garanterade föreslagna nyemissionen den finansiella stabilitet som krävs för att bygga vidare på våra starka lokala marknadspositioner där vi levererar god lönsamhet. Med nedskrivningarna och riskreserveringarna, samt en nedtrappad verksamhet i Mälardalen under tydlig omställning är det både min och styrelsens uppfattning att vi har minimerat risken för ytterligare nedskrivningar”, säger vd och koncernchef Sture Nilsson i pressmeddelandet.

Marknaden reagerar inget vidare på beskeden – Byggpartners aktie handlas ned 21,5 procent strax efter klockan 10 på måndagen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Låst läge på Stockholmsbörsen [Dagens PS]