Som ny chef för företagets baltiska verksamhet utser Swedbank, Jon Lidefelt, som tidigare har varit finansdirektör i regionen. Tidigare i år publicerades en utförlig utredning som konstaterade att banken varit involverad i penningtvätt i regionen. Banken tillsätter även en ny chefsjurist.

ANNONS

Swedbanks nya chef för Baltisk bankverksamhet är Jon Lidefelt, som haft rollen som tillförordnad sedan årsskiftet. Jon Lidefelt har arbetat både som finansdirektör i Swedbanks baltiska affär sedan 2017 och som konsult på plats i Estland, Lettland och Litauen.

Jon Lidefelt har också haft chefspositioner inom riskkoncernfunktionen i Swedbank. Han fortsätter att rapportera till vd, har plats i koncernledningen och tillträder den första augusti.

Chefsjurist från Riksgälden

Charlotte Rydin blir förutom chefsjurist också chef för Group Legal. Charlotte Rydin kommer närmast från Alecta där hon har arbetat som chefsjurist.

Tidigare har Charlotte Rydin varit chefsjurist både på Finansinspektionen och Riksgälden, där hon även ansvarade för avdelning Finansiell stabilitet och konsumentskydd. Charlotte Rydin har också varit compliance-chef och jurist på hedgefondfirman Brummer & Partners.

Hon kommer att rapportera till vd, har plats i koncernledningen och tillträder senast i början av januari 2021.

ANNONS
ANNONS

En rapport från mars visade att högriskkunder under en femårsperiod slussat runt 400 miljarder kronor genom Swedbank i Baltikum-regionen.

Läs mer:Penningtvättsrapporten skakar Swedbanktopparna [Dagens PS]