Både företagare och politiker kunde dra en lättnades suck när ett handelsavtal för Brexit presenterades på julafton. Dessvärre är inte alla problem lösta – och det är högst sannolikt att framtida konflikter blåser upp.

Det historiska handelsavtalet lyckades avstyra höga strafftullar och en kaotisk Brexit. Många av förhandlingsfrågorna är dock inte fullständigt genomarbetade, rapporterar Bloomberg.

Här är de friktionsytor som kan leda till konflikter mellan EU och Storbritannien i framtiden.

Lika villkor

En av de mest svårlösta frågorna i Brexitförhandlingarna rörde lika villkor – det vill säga skapandet av förutsättningar för rättvis och rimlig konkurrens mellan firmor på de olika marknaderna.

Med det nya avtalet behöver Storbritannien inte följa EU:s lagar och regleringar. Men EU har rätten att införa tullar om de kan bevisa att Storbritannien visar sig gynna inhemska bolag.

Detta innebär att frågan om tullar på handeln mellan Storbritannien och EU inte är helt satt ur spel – och tullar kan införas om avtalet börjar att skava.

ANNONS
ANNONS

Dessutom innefattar kompromissen en granskningsklausul som tillåter både sidor att omförhandla avtalet om de är missnöjda med dess praktiska tillämpning.

Tillsammans betyder det att det inte är omöjligt att avtalet faller isär om EU eller Storbritannien kommer fram till att kompromissen inte är gångbar.

Finansiella tjänster

Avtalet har inte erbjudit någon större klarhet i hur finansiella tjänster mellan länderna ska regleras.

Efter torsdagens avtal kommer gränsöverskridanden finansiella tjänster att falla under EU:s standardregler. Detta innefattar dock ingen specifikation om hur marknadstillgång kommer att se ut i fortsättningen.

Det brittiska finansdepartementet har tidigare sagt att ett beslut angående just marknadstillgång är brådskande – och förhandlingar med EU kommer att fortsätta under 2021.

Dataregler

EU och Storbritannien har enbart kommit överens om en tillfällig lösning för att tillåta överlåtande av data mellan deras marknader.

ANNONS
ANNONS

Under högst sex månader kan dataöverföringar fortsätta innan ett separat avtal måste nås.

EU-representanter har tidigare uttryckt önskan att Storbritannien ska följa unionens egna dataintegritetsregler. Men förhandlingarna väntas inte att vara klara förrän under det första halvåret 2021.

Läs mer: Brexitavtalet: Vad har de kommit överens om? [Dagens PS] >>>