Börsveckan är på väg ut med ett nytt nummer och har bland annat vaskat fram en köpvärd aktie för långsiktiga investerare.

ANNONS

Det är bostadsbolaget Wallenstam som är först ut att få köptips i nya utgåvan av tidningen.

Fastighetssektorn har visserligen tagit mycket stryk under våren, men BV ser ändå potential i Wallenstams aktie trots att företaget liksom andra fastighetsbolag upplever hård press.

Solida finanser – köp Wallenstam

”Klassiska Wallenstam har solida finanser och låg refinansieringsrisk”, heter det bland annat.

Wallenstams aktie har, framgår det, fallit med mer än 40 procent i år. Men trots det bedömer alltså expertisen att aktien är köpvärd ”för den långsiktige”.

Avvakta med GIAB

Med återvinningsbolaget GIAB är det däremot läge att avvakta, enligt BV.

Återvinning tenderar att gå trögt hos konsumenter, liksom anpassningen till cirkulär ekonomi.

”Det tar tid, och det har inte GIAB som det ser ut just nu. Så trots kursnedgång sänks rådet från BV 21-40 till avvakta”, heter det i analysen.

Avvakta med Trianon

Avvakta är rekommendationen även på bostadsbolaget Trianon, som är verksamt i Malmöregionen.

ANNONS
ANNONS

Förtaget uppges visserligen ha ”en förtroendeingivande ägarlista och en vd som anammat pilotskolan”.

Men BV ser risker med de höga energikostnaderna, som man bedömer inte kan tas ut helt mot hyresgästerna.

”Lägg till sämre utsikter för projekt, renoveringar och stigande finansieringskostnader framgent samt risken för att man bryter kovenanterna. Vi avvaktar”, skriver tidningen.

Inget köpläge på Cibus just nu

Inte heller Cibus, inriktat på ”trygga och stabila livsmedelsfastigheter” i Norden, lockar BV.

”Allt sammantaget så är bolaget stabilare än många andra fastighetsbolag och det förtjänar en viss värderingspremie. Så är fallet också och vi känner inget jättesug till att köpa Cibus just i detta nu på 12 månaders sikt.”

Vila på hanen med Stendörren

Avvakta även med fastighetsbolaget Stendörren, rekommenderar Börsveckan.

”Just projekt i dagens omvärlds är dock inget att luta sig mot och till en substanspremie mot bokförda värden på 7 procent kan man dock avvakta utvecklingen”, enligt analysen.

Chansköp Intervacc

Svenska Intervacc, som bland annat utvecklat vacciner inom djurhälsa, spås dock en lysande framtid.

ANNONS
ANNONS

Vaccinet har fått godkänt för att bekämpa infektion hos hästar och bolaget har även flera andra marknadsgodkännanden i ryggen.

”Det blir ett köp, med brasklappen att risken är hög”, skriver BV.

Köp lottsedeln LIDDS

Även LIDDS, som beskrivs som ”en spännande lottsedel”, får köprekommendation.

Bolaget är verksamt inom så kallad drug delivery.

I analysen framgår det att ytterligare finansieringsbehov är att vänta, men värderingen är låg och ptentialen finns där, så tidningen bedömer att det är ”en risk värd att ta”.
Köp aktien i biotechbolaget, är tipset.

Läs även: BV: Aktie för dig som är ”villig att ta lite risk” [Dagens PS]