När svensk köttproduktion inte längre kan förlita sig på arbetskraft från länder som Polen, Rumänien och Ukraina, är bristen på kompetenta slaktare närmast akut, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

Arbetskraft från Östeuropa

I takt med att fler konsumenter efterfrågar spännande styckdelar på kötthyllorna, ökar bristen på kompetenta slaktare.

Luckor som tidigare kunnat lösas med arbetskraft från Östeuropa blir nu ett alarmerande problem för svenska köttproducenter, som använt sig av personal från Polen, Tjeckien, Baltikum, Rumänien och Ukraina i tiotals år.

Detta eftersom få svenskar idag vill utbilda sig till slaktare eller styckare. Något som spiller över på undervisningsmaterialet som idag känns förlegat, enligt branschorganisationen Kött och Charkföretagen.

I en bransch som idag sysselsätter närmare 10 000 personer betyder det att svenska slaktare återkommande behöver vända sig till utlandet för att få arbetskraft.

Som ett resultat av det står nu flera av Sveriges köttproducenter utan personal, medan kriget mellan Ryssland och Ukraina eskalerar.

”I stort sett alla våra nyckelpersoner – slaktarna och styckarna – är skickliga yrkesmän från Östeuropa”, säger Lars-Henrik Säfström, slaktare från Uppsala till Dagens Nyheter. 

Höga omkostnader

Som en av flera småskaliga slaktare i branschen finns det helt enkelt inte några marginaler att ta av, vilket han säger sig ha försökt göra politiker uppmärksamma på vid flera tillfällen  – utan resultat.

ANNONS
ANNONS

När läget mellan Ryssland och Ukraina nu intensifieras stiger omkostnaderna för den dagliga driften, vilket inte hjälps upp avsevärt av regeringens nya stödförslag, där man bland annat föreslår sänkt skatt på bensin och diesel.

Som tillägg till det har priserna på djurfoder nått oanade höjder, vilket i slutändan drabbar både bönder och slaktare. Inte minst priserna på det eftertraktade köttet, vilket Sveriges köttätare kommer att bli varse.

Läs även: Sveriges bönder i kris: Centern förordar nytt stödpaket [Dagens PS]