Profilkläder-bolaget New Wave redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 1 685,5 miljoner kronor (1 551,2), en ökning med 9 procent mot föregående år. I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent.

Bruttovinsten blev 762,3 miljoner kronor (715,8), med en bruttovinstmarginal på 45,2 procent (46,1).

Rörelseresultatet blev 129,1 miljoner kronor (117,5), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,6).

Resultatet före skatt var 112,1 miljoner kronor (105,9).

Resultatet efter skatt blev 94,4 miljoner kronor (88,4), en ökning med 7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,45 kronor (1,36), vilket innebär en ökning med 7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -131,1 miljoner kronor (-83,0).

ANNONS
ANNONS

”Vi står starka framåt! Vi vill fortsätta växa och vi kommer att växa även 2020 – men vi ändrar fokus något. Vårt huvudfokus för 2020 är att höja rörelsemarginalen och att samtidigt stärka balansräkningen ytterligare genom fokus på bra kassaflöde”, säger vd Torsten Jansson i en kommentar.

New Wave, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 685,5 1 551,2 8,7%
Bruttovinst 762,3 715,8 6,5%
Bruttovinstmarginal 45,2% 46,1%
Rörelseresultat 129,1 117,5 9,9%
Rörelsemarginal 7,7% 7,6%
Resultat före skatt 112,1 105,9 5,9%
Nettoresultat 94,4 88,4 6,8%
Resultat per aktie, kronor 1,45 1,36 6,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet -131,1 -83,0