Finansinspektionen utökar nu sitt samarbete med polisen i syfte att bekämpa penningtvätt. Det uppger organisationen i ett meddelande nu på onsdag morgon.

”Vi kommer nu kunna utbyta konkret operativ information mellan myndigheterna vilket i sin tur gör att vi kan sträva efter att inte bara utreda brott utan även arbeta brottsförebyggande så att brottet överhuvudtaget inte begås. Om vi gemensamt kan förhindra de här brotten på ett ännu bättre sätt så har vi tagit stora kliv i arbetet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism”, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen (Noa) på Polismyndigheten.

Tanken är att man skall kunna stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism. Parterna skall också motverka att kriminella aktörer etableras på finansmarknaden.

ANNONS
ANNONS

”Penningtvätt är ett stort samhällsproblem och genom det här samarbetet kan vi vara ute tidigare och hindra att den finansiella sektorn utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar”, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.