Investmentbolaget Industrivärdens resultat påverkas starkt av den negativa börsutvecklingen i det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -18 594 miljoner kronor (15 286). Resultatet före skatt var -18 603 miljoner kronor (15 280). Resultatet efter skatt blev -18 534 miljoner kronor (15 280). Resultat per aktie hamnade på -42,59 kronor (35,11).

Substansvärdet var vid utgången av mars 216 kronor, en nedgång med 43 kronor sedan årsskiftet. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 17 procent.

Vd: ”Står väl rustade”

”När årets första kvartal nu är till ända så kan vi konstatera att världen ser väsentligt annorlunda ut än vid utgången av 2019. Vi och våra innehavsbolag står dock väl rustade för att såväl möta utmaningar som tillvarata möjligheter under det kommande året”, skriver vd Helena Stjernholm i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Under det första kvartalet köpte Industrivärden aktier i SCA för 355 miljoner kronor och i Sandvik motsvarande 307 miljoner kronor.

Industrivärden, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Rörelseresultat -18 594 15 286
Resultat före skatt -18 603 15 280
Nettoresultat -18 534 15 280
Resultat per aktie, kronor -42,59 35,11

Styrelsen i investmentbolaget Industrivärden återkallar förslaget om utdelning till årsstämman den 24 april. Ambitionen är att under hösten, om förutsättningar föreligger, kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Tidigare kommunicerat utdelningsförslag var 6,00 kronor per aktie.