Den svenska kronan är den valuta i världen som är mest korrekt värderad jämfört med dollarn – enligt The Economist klassiska Big Mac index. 

ANNONS

The Economist hittade 1986 på Big Mac index som en lättsam guide till om valutor är på sin ”rätta” nivå. Det är baserat på den ekonomiska teorin om köpkraftsparitet, som går ut på att på lång sikt bör valutakurser justeras för att utjämna priserna på en identisk korg med varor och tjänster i två länder.

Big Mac index lärs ut på universitet

För Big Mac index gäller det alltså för en burgare på McDonald’s, som finns i de flesta länder och därför fungerar som en god jämförelse. Indexet var aldrig meningen att fungera som ett precist mått för jämförelser av valutor, utan som ett verktyg för att göra växelkursteorin mer lättsmält. Men det har blivit en global standard som lärs ut i grundkurser i nationalekonomi och används av forskare.

Indexet använder den amerikanska dollarn som basvaluta, och priset på en Big Mac i USA jämförs med vad den kostar i den lokala valutan. Skillnaden jämförs sedan med den officiella växelkursen för att se om valutan är över- eller undervärderad.

Bara två valutor övervärderade

För den svenska kronans del visar Big Mac index att kronan just nu är mest korrekt värderad av alla valutor jämfört med dollarn, med en undervärdering på 0,4 procent. Närmast därefter är peson i Uruguay, som är undervärderad med 6,6 procent, enligt indexet.

Bara två länders valuta är just nu övervärderad mot dollarn, enligt indexet. Det är den schweiziska francen, med en övervärdering på 20,2 procent och den norska kronan som ligger 10,,2 procent över vad den bör ligga på enligt indexet.

ANNONS
ANNONS

De allra flesta valutor är dock undervärderade mot dollarn med burgarindexets sätt att mäta. Den ryska rubeln är mest undervärderad, 70 procent, av valutorna i indexet. Därefter kommer den hårt pressade turkiska liran, 67,9 procent.

Läs även: Fritt fall för den turkiska liran – Erdogan: ”Ekonomiskt krig” [Dagens PS]