Betallösningsbolaget Paynova, som tidigare i våras tecknade ett omfattande avtal med Paypal, har avslutat sin emission, vilken blev kraftigt övertecknad. Teckningsgraden blev 265 procent och bolaget tillförs runt 30 miljoner kronor. 

Paynovas företrädesemission tecknades till 265,3 procent och blev därmed kraftigt övertecknad. Inräknat för den riktade emissionen till Roosgruppen tillförs bolaget 27,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemission har bolaget erhållit 22,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Resterande del av totalsumman är från Roosgruppen. Emissionsgarantier har inte tagits i anspråk.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i bolaget ökar från 9,16 till 11,95 miljoner aktier utestående.

ANNONS
ANNONS

Paynova tänker använda pengarna för att växa sin affär och etablera en uthållig lönsamhet, heter det.

”Det stora intresset i nyemissionerna bekräftar Paynovas position och tillfört kapital möjliggör planerad och kommunicerad acceleration av vår skalbara modell där vi erbjuder Pay-Later i etablerade betalplattformar”, säger David Larsson, vd i Paynova.