Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige drar igång ett initiativ för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och organiserad brottslighet. Projektet är ett resultat av ett initiativ som bankerna initierade förra året, framgår det av ett pressmeddelande från de berörda bankerna.

”Nu tar vi nästa steg för att samhället bättre ska kunna komma åt och förebygga organiserad brottslighet. För oss innebär detta att vi får bättre insikter om till exempel suspekta transaktionsmönster i vårt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet”, säger Martin Johansson på SEB.

Han leder bankens arbetet med initiativet som fått namnet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative).

I ett första steg startar Polisen och bankerna ett pilotprojekt i juni. Man ska då testa nya former för informationsutbyte inom ramen för gällande lagstiftning samt se över vilka möjliga regelverksändringar som kan behövas. Piloten avslutas i november och ska därefter utvärderas innan samarbetet officiellt sjösätts under 2021.

ANNONS
ANNONS