Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet men rörelseresultatet kom in lägre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 10 732 miljoner kronor (10 891), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 335 miljoner kronor (6 326), väntat 6 364 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 183 miljoner kronor (3 335), väntat var 3 278 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 5 882 miljoner kronor (5 931), väntat var 6 304 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 412 miljoner kronor (311).

I utdelning föreslås 14,20 kronor, väntat var 14,46 kronor.

ANNONS
ANNONS

K/I-talet uppgick till 0,41 procent. I förra kvartalet var nivån 0,36.

Kärnprimärkapitalrelationen var 16,3 procent. I förra kvartalet var nivån 24,3 procent.

Kreditförlustnivån var 0,10 procent. I förra kvartalet var kreditförlustnivån 0,03 procent.

”Kvartalets marknadsvolatilitet påverkade det finansiella resultatet. Negativ börsutveckling och högre kreditspreader ledde till svagare provisionsintäkter och lägre nettoresultat finansiella poster. Detta motverkades till stor del av en fortsatt stabil utveckling av bolånevolymerna i Sverige samt en bred utlåningstillväxt i de tre baltiska länderna. Kostnaderna i kvartalet utvecklades enligt plan”, säger vd Birgitte Bonnesen i en kommentar.

Hon säger vidare att när bolaget tittar framåt kommer man att fokusera på digitalisera bolåneprocessen och lansera en digitial plattform. Dessa initiativ kommer att genomföras med en bibehållen marknadsledande kostnadseffektivitet där målsättningen är att de underliggande kostnaderna ska understiga 17 miljarder kronor under 2019.

Swedbank, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Intäkter 10 732 10 921 -1,7% 10 891
Räntenetto 6 335 6 364 -0,5% 6 326
Provisionsnetto 3 183 3 278 -2,9% 3 335
Kreditförluster -412 -278 -311
Rörelseresultat 5 882 6 304 -6,7% 5931
Nettoresultat 4 594 4 927 -6,8% 4 739
Resultat per aktie, kronor 4,09 4,23
Utdelning per aktie, kronor 14,20 14,46 -1,8% 13,00

Konsensusdata från Factset