Swedbank kommenterar i ett pressmeddelande idag den artikel som Bloomberg publicerade i går onsdag vilken orsakade starka marknadsreaktioner.

ANNONS

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen framhåller att Estland, Lettland och Litauen tillsammans med Sverige är bankens hemmamarknader. Swedbank har som marknadsledare i Estland arbetat med utredningen om penningtvätt i landet. Bonnesen betonar att banken har nolltolerans mot penningtvätt på alla marknader de är verksamma på.

När det gäller icke bofasta kunder har Swedbank en relativt låg andel på mindre än 1,5 procent av alla kunder i Baltikum. Det är inom betalningstransaktioner som penningtvätt upptäcks och där fokus ska ligga.

Swedbank är inte själva växlare av US-dollar i Baltikum. Det pågår inga undersökningar gällande Swedbank från någon reglerare avseende misstänkt penningtvätt.

ANNONS
ANNONS

Efter publiceringen av Bloombergs artikel har Estlands centralbank också publicerat ett pressmeddelande med innebörden att nyhetsbyrån har feltolkat penningflödena över gränserna med avseende på misstänkt penningtvätt.