ISK är en ”förlustaffär” för staten, skriver SvD. Beräkningar pekar enligt tidningen på att sparformen innebär 156 miljarder i förlorade skatteintäkter.

Redan från start har ISK varit ett förlust för staten, framgår det.

Under de första sex åren gick staten miste om nära 7 miljarder kronor per år i skatt, skriver Svenska Dagbladet med hänvisning till en rapport från Riksrevisionsverket 2018.

Det direkta skattebortfallet då var 23 miljarder kronor, och 17 miljarder i indirekt skattebortfall från vinster som inte hade realiserats.

Enligt artikeln pekar beräkningar från Riksrevisionen och finansdepartementet nu på att staten förlorar 156 miljarder kronor i skatteintäkter.

Prognosen helt fel

Anders Borg (M) var finansminister när reformen infördes 2012 och han kom först fram till att ISK skulle ge ett överskott i statskassan, men sedan fann Borg att det skulle bli ett minus på 2 miljarder kronor per år.

De siffror som SvD nu hänvisar till visar att ”prognosen hittills har slagit helt fel”.

Om metoden som finansdepartementet använder för att beräkna skattebortfallet med ISK blir förlusten för statskassan ännu mer omfattande.

Därför blev det fel

Men jämförelser däremellan kan vara vanskliga. Dock har politiskt oberoende tjänstemän enligt SvD kommit fram till att det totala skattebortfallen med ISK från 2018 fram till i dag är 116 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Tidningen uppger att det fanns i snitt 1 100 miljarder kronor i ISK-sparande förra året och att de mest förmögna sitter på huvudparten av kapitalet.

Att förlusten blir så stor för staten beror dels på att Alliansregeringen kalkylerade med en svagare börsutveckling än vad som varit fallit, dels att statslåneräntan fallit ner mot noll, tvärtemot förväntan.

Läs även: Pressad Sabuni angriper Magdalenas ISK-skatt [DagensPS.se] »