Medicinteknikbolaget Raysearch påverkades som väntat kraftigt av viruskrisen under andra kvartalet. Osäkerheten på kort sikt är stor men den långsiktiga potentialen lockar. Det skriver Affärsvärlden i en analys på onsdagen.

ANNONS

Tidningen framhåller att utvecklingen är volatil på kvartalsbasis. Det är därmed vanskligt att extrapolera utvecklingen efter ett enskilt kvartal.

På kort sikt är utsikterna fortsatt osäkra. Men på längre sikt kommer marknaden för strålterapi fortsatt uppvisa en underliggande tillväxt på 6-10 procent årligen. Dock med en del variationer mellan enskilda produktsegment och geografiska marknader.

”Raysearch har en produktportfölj som skapar nytta i form av effektivisering och tidsbesparing för såväl kliniker som patienter. Produktportföljen kommer dessutom breddas ytterligare kommande år. Sett över ett år är Raysearch-aktien ned cirka 55 procent. Vi behåller vårt köpråd och aktien i Afv-portföljen”, skriver Affärsvärlden i sin slutsats.

ANNONS
ANNONS