I ett av bolagen har sex personer, vd:n inkluderat, utökat sitt ägande med i snitt 23 procentenheter, skriver Di.

ANNONS

Insynspersonerna har gjort sina köp precis innan handelsförbudet började gälla, framgår det.

Enligt artikeln uppgick fondbolaget Insiderfonder insiderindex i mars till 178 av 200, vilket var något lägre än i februari (185).

Dagens Industri – som hänvisar till Insideranalys för mars – konstaterar att även den svenska börsen ligger över den globala nivån 157.

Erik Lidén, investeringsansvarig på Insiderfonder, konstaterar i artikeln att insiderpersonerna ökat sina innehav inför rapportfloden. Tidningen berättar att 229 insynspersoner var aktiva i mars, vilket är en något högre siffra än normalt.

Men trots en hög köpandel var storleken på försäljningarna ”betydligt större”, skriver Di.

”I min bok så är det en indikation på att rapporterna kan komma ut rätt bra, men det är även en indikation på att i vissa bolag där värderingarna är höga så har man valt att sälja istället. Det är en typisk period där det gäller att vara selektiv”, säger Erik Lidén till Di, som uppger att de största köpen gjordes i Karo Pharma – totalt fyra insiderpersoner i bolaget köpte aktier för 106 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Förutom finansbranschen lockade hälsovårdsbranschen till flest insiderköp i mars medan försäljningarna dominerade i dagligvaruhandeln.

I SCA-avknoppningen Essity, som enligt Di är månadens insideraktie, handlade sex insiderpersoner aktier precis innan handelsförbudet inför rapporten inleddes.