Halmstadbolaget Raytelligence säger sig ha en världsunik radarsensor som med hjälp av AI ska kunna övervaka äldres hälsa i hemmiljö. Nu ska bolaget noteras på NGM Nordic MTF.

”Börsplus risksensor blinkar dock rött. Inte minst på grund av att väsentliga konsultarvoden går till huvudägaren och vd:s släktingar”, skriver Börsplus i en analys på torsdagen.

Börsplus hittar inom ramen för sin granskning av nyintroduktioner två varningsflaggor i Raytelligence, att jämföra med 4,2 som är genomsnittet för mikrobolags noteringar. Dessa flaggor är risken för intressekonflikt i form av utestående teckningsoptioner samt rabatterade
nyemissioner tätt inför nyintroduktionen. Raytelligence gjorde under 2017 två nyemissioner till en teckningskurs på 3,57 och 4,24 kronor. Detta kan jämföras med nuvarande teckningskurs på 7,05 kronor.

ANNONS
ANNONS

”Det här känns inget vidare. Vad händer om det lilla pilotförsöket i ett holländskt fängelse avslutas utan fortsättning? Då har Raytelligence i princip ingenting att visa upp i termer av skarpa försök i verkligheten, om vi förstått saken rätt. Den här typen av verksamhet känns också helt orimligt att driva ”virtuellt”. Det är också en varningssignal att vd verkar ha två släktingar som konsultar för bolaget och att huvudägarens bolag tar ut stora konsultarvoden. Det kanske är motiverat men det skapar en viss ohygien som minoritetsägarna bör kräva en extra rabatt för. Det här är en notering vi avråder från”, skriver Börsplus i sin slutsats och ger Raytelligence en tvåa i betyg på den sexgradiga skalan.