ABB ska lansera ett nytt återköpsprogram för sina egna aktier på upp till 3 miljarder dollar när nuvarande program avslutas i april 2022.

ANNONS

Kraft- och automationsbolaget ABB lanserar ett nytt aktieåterköpsprogram när programmet 2021–2022 avslutas. Det nya återköpsprogrammet, på upp till 3 miljarder dollar, drygt 28 miljarder kronor, väntas inledas i april och ska löpa till sommaren 2023, det framgår av ett pressmeddelande.

Det aktieåterköpsprogram som ABB lanserade i april 2021 har nu slutförts. Det lanserades som en del i bolagets åtagande att ge aktieägarna likviden på 7,8 miljarder dollar, drygt 73 miljarder kronor, från avyttringen av Power Grids.

4,15 procent av aktierna

Under aktieåterköpsprogrammet har ABB har köpt tillbaka totalt 90 066 100 registrerade aktier för totalt cirka 3,1 miljarder dollar, drygt 29 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,15 procent av det emitterade aktiekapitalet vid återköpsprogrammets start.

Sedan juli 2020 har ABB köpt tillbaka totalt 218 686 689 aktier under kapitalavkastningsprogrammet för Power Grids till ett beloppet på cirka 6,6 miljarder dollar, nästan 62 miljarder kronor.

Återstoden av avyttringen

Det nya aktieåterköpsprogrammet som nu lanseras ska ge aktieägarna de återstående 1,2 miljarder dollar, nästan 11,3 miljarder kronor, från avyttringen av Power Grids.

”ABB har som mål att ha en stark och effektiv balansräkning. Vi är glada över att vara i en position där vi kan tillkännage det nya aktieåterköpsprogrammet som helt följer ABB:s konsekventa principer för kapitalallokering”, säger ABB:s CFO Timo Ihamuotila i pressmeddelandet.

Godkände annullering

Vid årsstämman den 24 mars godkände ABB:s aktieägare annulleringen av 88 403 189 aktier. ABB planerar att begära att aktieägarna godkänner annulleringen av de återstående aktierna som köpts in under aktieåterköpsprogrammen 2021-2022 och, vid årsstämman 2023, de som köps in under det nya programmet

För närvarande innehar ABB 140 miljoner egna aktier inklusive de 88 miljoner aktier som godkändes för annullering vid gårdagens årsstämma.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Oljejättar – rekordstora aktieåterköp i år [Dagens PS]

Läs mer: Se upp – börsföretagen själva största nettoköparna på börsen [Dagens PS]