Ett nytt AI-system för övervakning kommer att göra det lättare för båtklubbar att hindra stölder. Bolaget Knowit har utvecklat tjänsten Hamnlarm – som tjuvlyssnar åt klubben.

ANNONS

Varje år stjäls båtar och båtmotorer till ett värde av 300 miljoner kronor, skriver Knowit i ett pressmeddelande. Bara i någon procent av fallet blir stölden uppklarad.

I dag är det många båtklubbar som skyddar medlemmarnas tillgångar genom att gå hamnvakt eller stängsla in området. Det är goda strategier, men Hamnlarm kan förenkla övervakningen, enligt Knowit.

AI-systemet bygger helt enkelt på sensorer som tjuvlyssnar efter ovälkomna besökare.

”Passiva sonarer används för att lyssna av ljud under vatten medan mikrofoner lyssnar efter ljud på land”, skriver Knowit.

Bland annat kan sensorerna känna av om det närmar sig en båt med elmotor eller om någon använder handhållna verktyg vid en ovanlig tid på dygnet.

Allt som sensorerna registrerar går in i en algoritm, och därför blir det också enklare för AI:n att avgöra vad som är ovanligt vid en viss tid på dygnet i den specifika hamnen.

AI som larmar

Det är möjligt att klubben även i fortsättningen behöver ha en roterande hamnvakt, men den personen behöver inte alltid fysiskt vara där.

”Beroende på avvikelse vidtar systemet motåtgärder, exempelvis lokalt larm, varning till användare, högtalarutrop eller utryckning. Antal och typ av sensorer kan anpassas till varje hamns förutsättningar”, skriver Knowit.

ANNONS
ANNONS

Projektledare Gösta Malmqvist berättar att företaget har positiva erfarenheter efter ett försöksprojekt i Stockholm.

”Vi har fått värdefulla erfarenheter av att ha systemet i skarp drift hos hamnägare. Under perioden förekom inga stölder på de bevakade områdena och våra egna tester visar att systemet är praktiskt användbart för att upptäcka stöldförsök av båtmotorer”, säger Gösta Malmqvist.

Läs också:

Forever: Motoryachten för Bardot och Dali [Dagens PS]