Intresset för att flyga har återigen tagit fart i Sverige. I förra veckan ökade sökningarna efter flygbiljetter med 38 procent jämfört med bottennoteringen vecka 15, skriver Flygresor.se i dag.

ANNONS

Vecka 15 såg sökningarna rasa med hela 86 procent jämfört med fjolårsperioden.

Den senaste veckans uppgång visar inte bara på ett pånyttfött intresse för flyg men också ett avvikande mönster med hur det vanligtvis brukar se ut kring flygintresset.

”Sökvolymerna minskar vanligtvis i maj och juni för att sedan vända kraftigt uppåt i juli. I år ser trenden omvänd ut. Ökningen sker redan i maj”, skriver Flygresor.

ANNONS
ANNONS