Finnair ökade antalet passagerare med 8,2 procent till 1,14 miljoner under oktober, jämfört med samma månad året innan.

ANNONS

Månaden före var tillväxten 7,8 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 5,3 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 7,2 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 8,7 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 13,2 procent.

Kabinfaktorn minskade till 79,5 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 80,8 procent.

ANNONS
ANNONS
Finnair oktober, 2018 september, 2018
Passagerare, miljoner 1,14 1,16
Passagerare, förändring i procent 8,2 7,8
RPK, förändring i procent 5,3 7,2
ASK, förändring i procent 8,7 13,2
Kabinfaktor, i procent 79,5 80,8