Enligt ett nytt beslut från Allmänna reklamationsnämnden behöver flygbolaget SAS inte betala ut kompensation till resenärerna som drabbades av pilotstrejken.

ANNONS

Det rapporteras brett i svensk media. Tre resenärer hade tagit ärendet till ARN, och får nu alltså avslag på begäran om kompensation.

”Vi bedömer att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse och att bolaget gjort allt som är rimligt för att undvika att flygningen skulle ställas in. Därmed är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen till dem som drabbats”, säger Marcus Isgren på Allmänna reklamationsnämnden till SVT.

Beslutet är alltså vägledande i det övergripande ärendet, men resenärer som begärt ersättning kan fortfarande vinna individuella fall:

ANNONS
ANNONS

”Det kan finnas enskilda fall där SAS inte gjort allt som är rimligt, och då kan ersättning bli aktuellt ändå. Det finns även fall som inträffade efter att strejken var över som vi kan behöva pröva framöver”, förklarar Marcus Isgren.