Vad gör egentligen en dödsdoula och vad innebär smygflation? Det tillsammans med ytterligare några spännande ord från nyordslistan 2022 går vi till botten med här. 

ANNONS

Att kriser och skeenden färgar av sig på vårat språk är sedan gammalt. Förra året var det pandemin som präglade flera av de nya orden.

I år är det av förklarliga skäl andra kriser som bildat nya ord i Språktidningen och Språkrådets årliga sammanställning – nyordslistan 2022.

Krig, energikris och inflation

Hit hör givetvis kriget i Ukraina, den efterföljande energikrisen och inflationen som bildat ord som till exempel ”autokratisering” och ”smygflation”. Det senare en beskrivning av prishöjningar som är större än vad som motiveras av kostnadsökningarna.

På listan som totalt rymmer 35 nyord, återfinns även flera ord som syftar till klimatets prövningar, däribland ”klimatskadestånd” och ”matfattigdom”.

På det mer lättsamma kontot  döljer sig även ord som ”barbiecore”, ”epadunk” och ”edgelord”. Det senare en produkt av tiden vi lever i, och människorna som hörs mest i den.

Här är kan du ta del av det och nitton andra ord som uppfanns under 2022.

Tjugo ord från nyordslistan 2022 att lägga på minnet

1. Accelerationism

Ett begrepp som lånats in från engelskan och enligt uppgift ska ha myntats av Benjamin Noys, professor i kritisk teori vid University of Chichester, i Storbritannien.

En form av extremistisk, politisk strategi som med hjälp av våld och terror ämnar påskynda en förutbestämd samhällskollaps, med målet att upprätta ett slags idealsamhälle. En skrämmande utveckling som vi dessvärre läst om mycket i år.

2. Agrivoltaisk

Ett ord som har sin grund i ”agriculture” engelskans jordbruk och ”photovoltaic”, ’som betyder fotovoltaik, vilket är en teknik som
omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi med hjälp av solceller.

Med agrivoltaisk avses alltså en kombination av jordbruk och solkraft. Lätt som en plätt? Knappast. Bara att uttala ordet kan vara knepigt.

3. Autokratisering

Autokratisering stammar från svenskans ”autokrat” som betyder självvåldshärskare och beskriver i sin nya mening den process i ett samhälle där demokratin bryts ned och ersätts med ett autokratiskt samhällssystem och en ledare med oinskränkt makt.

ANNONS
ANNONS

Någon särskild du kommer att tänka på?

4. Avkarbonisering

Ännu ett låneord är avkarbonisering som kommer från engelskans ”decarbonization” och innebär en avveckling av beroendet av fossila bränslen eller kol.

Ett högaktuellt ämne som vi lär höra mer om under 2023.

Nyordslistan
Barbiecore kan vara stilen för dig som älskar rosa. (Foto: TT)

5. Barbiecore

En trend som hämtar sin inspiration i Barbiedockornas rosa och glamourösa estetik.

Tillika en utmärkt tillflyktsort för dig som behöver mer chockrosa eller en Ken i ditt liv.

6. Brösta

Att brösta upp sig känner vi kanske igen sedan tidigare, vilket brukar innebära att någon tar sig ton eller gör sig viktig.

Ordets nya betydelse står snarare för att ta ansvar för något man gjort och även ta konsekvenserna för det. I kriminella kretsar kan det till exempel handla om att brösta ex antal år i fängelse för att därefter belönas inom sitt kriminella nätverk.

7. Dödsdoula

En doula brukar normalt förekomma i samband med förlossningar då doulan är med och stöttar. I det nya ordet är doulan istället en professionell rådgivare och stödperson som sluter upp vid livets slutskede.

8. Edgelord

Kanske känner du någon som medvetet söker uppmärksamhet och återkommande skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden? Då har du att göra med en så kallad edgelord.

Ett ord som kommer från engelskans ”edgy” och ”lord” och har använts under året som gått för att beskriva bland andra Kanye West.

ANNONS
ANNONS

9. Energifattigdom

Ett ord som precis som det låter beskriver bristen på elektricitet. En fattigdom som i det här fallet kan härledas till såväl individnivå och försämrad ekonomi som ett begränsat utbud av elektricitet på samhällsnivå.

10.  Energikrig

Ett krig som likt det som pågår mellan Ryssland och Ukraina, blockerar energiförsörjningen och använder det som påtryckningsmedel.

11. Epadunk

En musikgenre som inte helt oväntat hämtar sin inspiration från A-traktorer eller epatraktorer och även spelas frekvent i dessa.

12.  Falsk majoritet

Ett ord som florerade under valrörelsen och innebär majoritet i ett underordnat organ, som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

13. Framefotboll

Frame kommer från engelskan och har flera betydelser. Däribland ram eller att sätta dit någon.

I det här specifika sammanhanget betyder det dock ”walking frame” som är ett ord för rullator eller gåstol. Framefotboll är alltså fotboll som spelas med dessa hjälpmedel.

14. Ha dagen

Du som sätter en ära i att fånga dagen kan säkert uppskatta att ha den också. Att ha dagen innebär nämligen ”att ha flyt” eller bara lyckas pricka in toppformen vid precis rätt tidpunkt.

15. Hungersten

Med hungersten avser man en sten som normalt sett ligger djupt begraven under vattenytan, men blir synlig vid svår torka eller lågt vattenstånd. Något som blivit mer vanligt förekommande under året som gått då extremtorkan slagit till på flera håll i världen.

ANNONS
ANNONS

16. Kamikazedrönare

Drönare har hängt med ett tag, men kanske inte i just denna explosiva form. Här avses nämligen en drönare som kommer lastad med sprängmedel.

17. Klickkemi

Helt komplicerat är det inte, klickkemi, men ett Nobelpris i kemi blev det i år för de tre forskare som fördjupade sig i frågan.

Enkelt förklarat kan fenomenet beskrivas som en metod för att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

18. Klimatbiljett

Ett ord som uppstått i klimatkrisens tecken och syftar till subventionerade säsongskort till kollektiva färdmedel, med syfte att minska utsläppen från motordrivna fordon.

19. Klimatskadestånd

Ännu ett klimatrelaterat ord är detta, som precis som det låter som syftar till ekonomisk kompensation. I det här fallet till de länder som drabbas hårt av klimatförändringar och extremväder.

20. Matfattigdom

Med matfattigdom menas bristande tillgång till mat. En brist som kan bero på ekonomiska begränsningar på såväl individnivå som på samhällsnivå.

Sugen på flera nya ord? Ta del av nyordslistan i sin helhet här!

Läs även: Elpris och hur gammal är Putin hetast på Google 2022 [Dagens PS]

Läs även: Världens mest googlade ord 2022 [Dagens PS]