Rusch till svenska Werlabs, som nu genomfört 60 000 antikroppstester i Sverige mot covid-19.

ANNONS

Werlabs har kapacitet att coronatesta 100 000 personer i veckan och det görs helt utan vinstsyften från bolagets sida, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Det svenska företaget berättar nu i ett pressmeddelande att över 70 000 de senaste veckorna bokat provtagning och att 60 000 tester i dag är genomförda varav 50 000 är analyserade.

Omfattningen på masstestningen uppges vara en av Europas största.

Träffsäkert till snudd på 100 procent

”Vi har för närvarande en kapacitet att ta 30 000 tester i veckan i Stockholm och 50 000 i veckan totalt i Sverige, och vi kan snabbt utifrån behovsbilden öka testkapaciteten till 100 000 tester i veckan. Det har varit en massiv apparat att få igång, men vi kan bibehålla testets träffsäkerhet på över 99 procent och vi kan ge de testade svar på proverna inom ett par dagar”, förklarar Werlabs vd Henrik Forsberg.

Av de 50 000 testerna som analyserats framgår att det skett nästan en fördubbling av antalet individer i landet som påvisat antikroppar mot covid-19, alltså från vecka 18 till 24.

Av de som valt att testa sig har ett snitt på 10,8 procent påvisat antikroppar de senaste sex veckorna. I datan framkommer det att andelen antikroppar bland de testade är störst i Stockholm, 14 procent, jämfört med 11,5 procent i Göteborg och 5 procent i Malmö.

ANNONS
ANNONS

Datan delas med Folkhälsomyndigheten för att ge en tydligare bild av hur många medborgare som bär på antikroppar mot viruset.

”Det är viktigt att poängtera att detta gäller den grupp som själva valt att göra testet – och den gruppen behöver inte vara representativ för Sverige-snittet”, säger Henrik Forsberg och betonar vikten av att alla hjälps åt i samhället för att begränsa smittspridningen av pandemin.